ubagija

ubagija
×ubagijà sf. (2) Ds, (4) 1. Švnč, Ds ubagai, ubagų visetas: Ten gyvena pati ubagija, t. y. patys ubagai J. 2. vieta, kur gyvena daug ubagų, daug neturtingų žmonių: Tikra ubagijà ten Gs. Ubagijõn nutekė[jo] Dglš. 3. vargas: Ubagijà buvo ir bus Gs. 4. žr. ubagynas 1: Į ubagìją ar kur – kur tu besikelsi Pnm.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ubagynas — 1 ×ubagynas sm. (1) NdŽ, Ps, Lb, Iš, Jrb, Kltn, Jdr, Yl, (3) Nv, Sug 1. Nmn senelių prieglauda, elgetynas: Ubagynan kas norės eitie Adm. Savo vietos nebeturì, vaikai varo į ubagyną, tos marčios Bb. Gyvenimą tura, į ubagyną neprijema Trk. Jug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”